BAĞCILAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN BAŞVURU FORMU

Başvuru Sahibinin Kimlik Bilgileri

TC Kimlik No*
Adı ve Soyadı *
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl*
Doğum Tarihi*
Varsa KPSS Puanı
Cinsiyet *
Emekli Öğretmen
Formasyon Belgeniz Var mı?

Başvuru Sahibinin Eğitim Bilgileri

Üniversite *
Fakülte/Yüksekokul *
Bölüm
Yüksek Lisans
Eğitim Süresi*
Girmek İstediği Branş( 1.Tercih ) *
Girmek İstediği Branş( 2. Tercih )
Girmek İstediği Branş( 3. Tercih )
Sahip Olduğu Belgeler

Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri

Ev Adresi*
İkamet Ettiğiniz İlçe*
İkamet Ettiğiniz Mahalle*
E-Posta*
Cep Telefonu*
Şifre*
Şifre (Tekrar)*
 Şifreniz en az 8 karakter ve şifre en az bir karakter büyük harf, bir karakter küçük harf ve bir özel karakter (#-?%+!_&$.@) içermelidir.(Örnek: Vn2+jVJU )

Başvuru Sahibinin Hizmet Bilgileri

2023-2024 Dönemi:
2022-2023 Dönemi:
2021-2022Dönemi:
2020-2021 Dönemi:

Bilgilendirme

  GÖREV VERİLDİĞİ TAKDİRDE İSTENECEK BELGELER:
 • En son mezun olunan okulun noter onaylı diploma sureti
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Okul Müdürü Onaylı)
 • Sabıkasının olmadığına dair taahhütname (Okuldan temin edilecektir.)
 • Sağlık durumunu belirtir taahhütname(Okuldan temin edilecektir.)
 • Bu öğretim yılında askerlikle ilgisinin olmadığını bildirir askerlik belgesi
 • Emekli öğretmen ise emekli kimlik kartı fotokopisi
 • Varsa sahip Olduğu formasyon, sertifika, kpss sonuc belgesi vb.
  UYARILAR
 • E-Devlet üzerinden ücretli öğretmen başvurusu yapmayanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 • Eksik veya yanlış Form dolduranların başvuruları geçersiz sayılacaktır. *  işareti konulan alanlar eksik bırakılamaz.
 • Başvurularınızı sonraki günlerde kontrol ediniz.
 • Kayıt Durumunuz ile İlgili yukarıdaki T.C. Kimlik No alanına TC Numaranızı yazdığınızda size bilgi verilecektir.
 • Müdürlüğümüze bağlı okullarda Rehberlik için başvuru alınmamaktadır.Rehberlik Tercihinde bulunanların, değerlendirmeye alınmaycağını bildirir, başvuranların başvurularını değiştirmeleri önerilir.
 • İlçe ve Mahallenizi belirtmeyi unutmayınız.