İSTANBUL BAĞCILAR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kantin İhale Duyurusu

Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kantin İhale Duyurusu

 

KİRALAMA İŞLEMLERİ İHALE İLANI

 

BAĞCILAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bağcılar Osman Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Kantin İşletmesinin Kiralanma İşi İhale İlanı

 

                Madde 1. İhale konusu iş; Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Bağcılar Osman Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Kantini, 09.12.2012 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinin 17.maddesi hükümleri, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 2006/18 sayılı genelgeleri doğrultusunda; Kaymakamlık Makamının 03.11.2015 tarih ve 11139782 sayılı onayları ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi gereğince açık teklif usulü ile üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir. Kiralamada taraflarca sözleşme düzenlenir.

               

            Madde 2. Pazarlığa konu olan kantinin bulunduğu;

 

 

                a) Kurumun Adı                                : Bağcılar Osman Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu  Lisesi

                b) Bulunduğu İlçe                                             : BAĞCILAR

                c) Kira Tespiti Komisyonunca                     

                    Belirlenen Muhammen Bedel                   : 29.250,00.-TL (Yirmidokuzbinikiyüzelli TL. 9 Aylık)

                d) İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat               : 27/06/2016 Pazartesi / saat 10:00

                e) İhalenin Yapılacağı Yer                             : Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

                f) Öğrenci Mevcudu                                         : 1197

                g) Demirbaş Bedeli                                          : 48.000,00 TL.

                Madde 3. İhaleye iştirak edenler, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği Kiralama Sözleşmesindeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar. Bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar.

 

                Madde   4. İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi; Bağcılar Malmüdürlüğüne, ihale doküman bedeli olarak 50,00- TL yatırıldığına dair dekontla, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ nden temin edeceklerdir.

 

                Madde 5. İhaleye katılmak isteyenler aşağıdaki listede yer alan ihale komisyonuna verilecek belgeleri; üzerinde iştirakçi adı-soyadı, adresi, iletişim bilgileri ve işin adı yazılı bir zarf içerisinde ihale saatine kadar Bağcılar İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. İştirakçilere evrak teslim alındı belgesi verilecektir.

 

                Madde 6. İhaleye katılmak için başvuracak isteklilerde aranılacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıya sıralanmıştır.

 

A-) İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:

1-      T.C. vatandaşı olmak.

2-      Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

3-      İhaleye, posta ,telgraf ve faksla müracaat kabul edilmez.

4-      Kantin bizzat yüklenici tarafından çalıştırılacaktır. Kantin başkası tarafından çalıştırılamaz, resmi veya gayri resmi devir ve temlik yapılamaz.

5-      Tüzel kişilikler, Şirketler, dernekler, vakıf ve birlikler ihaleye katılamazlar.

6-      Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmak.( Ustalık, kalfalık….)

7-      Sağlık yönünden sakıncalı olmamak.( Sağlık Raporu)

8-      İhalesine katıldığı okulun/kurumun servis taşımacılığını yapmamak.

 

 

 

 

 

 

 

B-) İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK EVRAKLAR:

 

 1. 1.      Nüfus cüzdanı fotokopisi

 

 1. 2.      İkametgah belgesi (Son altı ay içinde alınmış olacak.)

 

 1. 3.      Sabıka kaydı. (Son altı ay içinde alınmış olacak.)

 

 1. 4.      Sağlık raporu (Son altı ay içinde alınmış olacak.)

 

 1. 5.      İmza Sirküleri.

 

 1. 6.      İstanbul İl sınırları içerinde başka bir kantin işletmediğine dair Kantinciler odasından alınacak yazı.

 

 1. 7.      Kantincilikten men yasağı olup olmadığına dair yazı (kantinciler odası).

 

 1. 8.      Servis taşımacılığı yapmadığına dair okul müdürlüğünden alınan yazı.

 

 1. 9.      Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi; Katılımcıların hiçbirisinde bu belge bulunmaması durumunda Mesleki Eğitim Merkezinden alınmış kalfalık belgesi, sertifika ile kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olanlar ihaleye katılabileceklerdir.(İstenilen belgeler Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş olması gerekmektedir.)

 

 1. 10.  İhale doküman bedeli olarak Bağcılar Malmüdürlüğüne 50,00 TL yatırıldığına dair dekont.

 

                                                                                                                                                                             

     11.Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün TC Ziraat Bankası Bağcılar Şubesi nezdindeki 9664336-5019 nolu hesabına 3.000,00 TL bedelin geçici teminat olarak yatırıldığına dair dekont.

 

 

 

 

 

17/06/2016

Nurettin AKDOĞAN

                                                                         Şube Müdürü

Komisyon Başkanı

Yavuz Selim Mahallesi 1000. Sokak No 14 Bağcılar Hükümet Konağı Bağcılar/İSTANBUL - (212) 474 30 37 (212) 474 30 77

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.